Rekabet üstünlüğü için öncelik tanıdığımız ilkeler;

  • Sağlıklı bir çevrenin  olmadığı yerde, yaşamın ve üretimin de olamayacağı gerçeğini göz önünde tutarak güvenilir hizmet vermek
  • Kaliteli ve sağlığa duyarlı üretim yapmak
  • Müşteri memnuniyetini sağlamak
  • Üyelerimize kazandırmak
  • Yenilikçiliği ve yaratıcılığı hedef almak